Mengurus Perbelanjaan Di TV3

Pada pukul 5.30 pagi tadi, siaran ulangan Motivasi Pagi bertajuk ‘Mengurus Perbelanjaan’ di TV3. Ianya membicarakan panjang lebar tentang menyenarai semua perbelanjaan yang kita tangung pada setiap bulan.

Konsep mengurus belanja mengunakan sistem sampul surat seperti yang dinyatakan di dalam buku ‘Hidup Tenang Walaupun Berhutang’.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *