Tetamu SK : Teman Yang Menghantui Kita

Hutang memang menjadi `teman’ kebanyakan daripada kita. Tidak dinafikan `teman’ itu sememangnya telah banyak membantu kita. Dengan bantuan `teman’ itu, kita miliki rumah, kereta dan sebagainya. Bagi bacaan yang seterusnya klik di sini.

Tuan Hairul yang menjemput SK bagi menjayakan Ceramah hampir 2 jam di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM Kelantan) pada 10 Mac yang lalu.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *