Category Archives: Bengkel

Public Program Yang Dirancangkan Tahun Ini

Dengan keizinan Allah, sekurang-kurangnya  6 program umum (public program) akan di adakan sepanjang tahun 2009. Ianya bagi memenuhi pelbagai permintaan dan pertanyaan tentang kursus-kursus yang dibuat bagi penyertaan secara terbuka sejak dari pertengahan 2007. Antara bengkel yang dirancangkan pada tahun 2009 (jadual akan diumumkan nanti) adalah : 1. Bengkel Berhijrah dari Makan Gaji (24 Januari

Read More